Kunsthistorie: Metode og Teori 1

Kursusindhold

Modulet "Metode og teori 1" giver den studerende en introduktion til centrale teoretiske og metodiske udgangspunkter for forståelse og fortolkning af kunstværker og visuelle objekter. Kurset søger at opøve den studerendes færdighed i at kritisk læse teoretiske tekster og anvende teoretiske begreber og perspektiver i analytiske sammenhænge i forhold til konkrete værker, værkgrupper og -kategorier.

 

På kurset vil vi se nærmere på forskellige teoretiske tilgange til kunsthistoriefaget, heriblandt stilhistoriske, ikonografiske, fænomenologiske, semiotiske, feministiske, postkoloniale og poststrukturalistiske perspektiver. Kurset vil også berøre væsentlige aspekter ved kunsthistoriefagets historiske udvikling, fra et teoretisk og metodisk perspektiv.

 

Fokus vil være på at give den studerende kompetencer i at arbejde akademisk med kunsthistoriske teori- og metodespørgsmål, med vægt på skriftlig formidling. Gennem diskussioner af forskellige kunsthistoriske arbejdsformer, vil den studerende oparbejde en større bevidsthed for metoder i analytisk arbejde

 

Engelsk titel

Theory and Methodology

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser. De studerende arbejder individuelt og i grupper med oplæg, skriftlige øvelser og feedback

Kursets grundbog er Michael Hatt og Charlotte Klonk, Art History: A Critical Introduction to Its Methods (Cambridge UP, 2006). Der vil også blive udarbejdet et kompendium med tekster af bl.a. G. Vasari, J.J. Winkelmann, H. Wölfflin, A. Riegl, A. Warburg, E. Panofsky, E. Gombrich, G. Didi-Huberman, N. Salomon, L. Nochlin, G. Pollock, K. Moxey, M. Foucault, R. Barthes, R. Krauss, C. Owens, M. Bal, W. Mignolo, C.A. Nelson, N. Bryson, N. Mirzoeff, TJ Clark, H. Belting, WJT Mitchell, A. Jones, m.fl.  

  

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 78
 • Forberedelse
 • 257
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420