Kunsthistorie/gymnasierettet BA-tilvalg (billedkunst): Kunsthistorie 1400-1800

Kursusindhold

Kunsthistorie 1400-1800:

Kurset omhandler maleri, skulptur og arkitektur fra 1400 til 1800 på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunsthistoriske fremstillinger, såvel klassiske som nye, og med udblik på bredere kulturhistoriske og teoretiske diskussioner.

Færdigheder i: at identificere, beskrive og analysere centrale værker og værkkategorier fra perioden i lyset af deres formelle, tematiske og genremæssige egen-art og i samspil med bredere kulturelle, institutionelle og samfundsmæs-sige forhold.

 

Engelsk titel

History of Art 1400-1800

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 65
 • Forberedelse
 • 270
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420