Kunsthistorie 2: Kunsthistorie før 1400

Kursusindhold

Kurset omfatter en gennemgang og analyse og problematiserer centrale værker og værkkategorier indenfor områderne maleri, skulptur, arkitektur fra antikken og frem til ca. 1400 på tværs af landegrænser og i lyset af deres formelle, tematiske og genremæssige egenart og i samspil med bredere kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige forhold.

Kurset er sammensat af elementer af grundlæggende betydning for en faglig beskrivelse af det kunsthistoriske genstandsfelt. Det er kursets formål at bibringe den studerende overblik over hovedlinierne i kunstarternes historiske udvikling.

På basis af de formelle elementer tilrettelægges øvelser i beskrivelse, karakteristik og analyse af en række repræsentative hovedværker med henblik på at inddrage relevante refleksioner fra den kunsthistoriske fagtradition. Øvelserne inddrager ligeledes kunstteoretiske refleksioner og traktater fra antikken og frem til ca. 1400, foruden at der lægges vægt på at inddrage nyere kunsthistoriske metoder og teoridannelser. Det forventes, at kurset vil bestå af forelæsninger, ekskursioner til museer og andre institutioner og øvelser. De studerende arbejder individuelt og i grupper, med oplæg og feedback.

Til kurset er der knyttet et delmodul, der omhandler arkitektur.

Arkitektur fra antik til 1400:

Kurset giver en oversigt over arkitekturhistorien i den vestlige verden fra antikken til ca. 1400. Som led i den historiske gennemgang ser vi på forskellige tilgange til arkitekturanalyse og reflekterer over periodebegrebet. En af undervisningsgange handler specifikt om dansk arkitektur.

Undervisningen veksler mellem forelæsning, studenteroplæg og øvelser.

Til kurset kører der sideløbende et instruktorforløb.  

Engelsk titel

Art History 2: History of Art before 1400

forelæsninger

Kurset er baseret på tekstkompendium. Der forudsættes desuden læsning på egen hånd i et oversigtsværk efter eget valg, fx H.W. Janson (2nd ed. 1977): Verdenskunstens Historie (History of Art), Politikens Forlag eller Laurie Schneider Adams, A History of Western Art, rev. 4th ed., McGraw-Hill, New York 2008, eller i et arkitekturhistorisk-analytisk oversigtsværk som fx Christian Norberg-Schulz, Meaning in Western Architecture, Rizzoli, New York, 1983 eller Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture (1942 og senere udg.).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 75
 • Forberedelse
 • 260
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420