Kunsthistorie: Samtidskunst og introduktion til kunsthistorisk praksis

Kursusindhold

Kurset skal give indsigt i dansk og international samtidskunst og dennes forskelligartede kulturelle og kunstneriske udtryk, specielt med henblik på at undersøge temaer som identitet, socialitet, køn og historie. Hovedvægten i oversigtskurset ligger på de seneste 50 års kunst, dvs. perioden fra konceptkunsten og fremefter, samt de brydninger mellem modernisme og postmodernisme som finder sted her. Samtidskunstens traditionsforankring og traditionsbrud, dens forskellige materialiseringer og udformninger såvel som dens institutionelle forankringer og dens relation til samtidens visuelle kultur anvendes som afsæt for kritiske undersøgelser af kunstens kerneproblematikker. Målet er gennem skriftlige og mundtlige øvelser såvel som diskussioner at opøve en evne til at artikulere erfaringer med disse kerneproblematikker – analytisk, teoretisk og historisk – med udgangspunkt i specifikke kunstværker. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, der lægger op til diskussioner, ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner og individuelle såvel som gruppebaserede studenterøvelser af skriftlig og mundtlig art. Der indgår løbende individuelle og gruppebaserede øvelser og oplæg af mundtlig såvel som skriftlig karakter i undervisningsforløbet. Udover almindelig forberedelse i form af læsning skal der således løbende påregnes tid til løsning af opgaver inden for nærmere bestemte deadlines, som fastsættes undervejs i undervisningsforløbet.

 

Engelsk titel

Contemporary Art and Introduction to the Practices of Art History

Forelæsninger

Grundbog:

Gil Perry & Paul Wood (red.): Themes in Contemporary Art, New Haven: Yale University Press, 2004.

Supplerende litteratur, som man med fordel kan orientere sig i inden kursusstart:

Camilla Jalving & Rune Gade: NYBRUD – dansk kunst i 1990erne, København: Aschehoug, 2006.

Terry Smith: Contemporary Art: World Currents, London: Laurence King, 2011.

Julian Stallabras: Contemporary Art: A Very Short Introduction, Oxford: OUP, 2006.

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse
 • 265
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420