ÅU KUN, Frit emne: Værk, hybrid, objekt? E18 - AFLYST!

Kursusindhold

Værk, hybrid, objekt? 

 - en indførelse i kunsterbogens historie i det 20. århundrede

Med jævne mellemrum genopdages kunstnerbogen som medie og udtryksform, og en ny generation af kunstnere tager bogformen til sig som et særegent, tværmedialt væsen, der konstant befinder sig bedst på grænserne – mellem litteratur og billedkunst, mellem beskuelsesobjekt og engagement, mellem ’værk’ og ’kopi’. Asger Jorns samarbejde med den franske situationist Guy Debord (bl.a. bogværket Fin de Copenhague) i 1957 markerer udtryksformens indtog i dansk kunst, hvor den dukker op igen og igen i skiftende forklædninger. Kunstnerbogen udforsker – og i mange tilfælde forvansker – bogformens materielle og taktile kvaliteter; der er med andre ord tale om en kunstnerisk udtryksform, hvis kodeord er åbenhed og hybriditet.

På trods af en historie, der rækker tilbage til de russiske og italienske futuristers eksperimenter med både bogformat og grafisk opsætning (som for eksempel Vasilij Kamenskis Tango med køer fra 1914 eller Fortunato Deperos Io e Mia Moglie fra 1919), er kunstnerbogen en noget overset kunstform; det er sjældent Per Kirkebys, Sol Lewitts eller Bjørn Nørgaards kunstnerbøger man fokuserer på, når man diskuterer deres værker.

Ud over at se på kunstnerbogens udviklingshistorie, kommer vi i løbet af kurset blandt andet til at beskæftige os med de mere formelle eller kunstteoretiske spørgsmål: forskellen mellem kunstbog, bogobjekt og kunstnerbog, konkretpoesiens betydning for kunstnerbogen i forhold til ordenes materialitet og kunstnerbogens kulturelle, teknologiske og ideologiske kontekst.

Undervejs i kurset vil der være besøg fra udøvende kunstnere eller kuratorer på området, som kan fortælle om deres kunstneriske overvejelser og om mediets muligheder og udfordringer.

 

 

Engelsk titel

Free subject

Målbeskrivelse

Faglige mål: Eksaminanden kan

• redegøre for et centralt, større område eller tema, til hovedlinjer i dets udvikling såvel som til dets teoretiske og metodiske problemstillinger

• analysere og kritisk diskutere konkrete værker og/eller tekster på baggrund af central videnskabelig litteratur inden for emnet

• formidle disse resultater skriftligt i en korrekt akademisk fremstilling, der følger gængs praksis og formalia.

Forelæsninger

Anbefalet læsning: Danske kunstnerbøger (ed. Thomas Hviid Kromann, Louise Hold Sidenius, Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø).

Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​Kunsthistorie_ENKST__BATV_2007_justeret_2009.pdf og aflægges som enten en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøven kan aflægges som enten fri skriftlig hjemmeopgave eller som fri mundtlig sagsfremstilling med synopsis

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24