ÅU KUN, Designpraksis/gymnasial praksis (Efterår 2018)

Kursusindhold

Gennem praktisk gennemførelse af opgaveforløb udvikler den studerende en kritisk og selvstændig forståelse for og færdigheder i at anvende designfaglige arbejdsmetoder og designprocesser inden for forskellige designområder. Gennem opgaveforløbenes eksemplariske tilrettelæggelse får den studerende praktisk kendskab til forskellige strategier i forhold til designpraksis i bredeste forstand, til visuel identitetsdannelse gennem grafisk kommunikation, til de designprocesser i forbindelse med udformningen af objekter i rum samt til arkitektonisk rum- og formløsning i urban kontekst.

                     

Undervisningen i hvert delforløb bygges op omkring introducerende forelæsninger, oplæg fra studerende og evalueringer af de studerendes eksperimenter. Den eksperimenterende del af faget foretages fortrinsvis som lektier.

Engelsk titel

Design: Upper-Secondary School Pratice

Forelæsninger og aktiv deltagelse

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​kunsthistorie/​​Billedkunst_KASF_2015.pdf
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 28