KOMIT Kommunikation og samarbejde i organisationer

Kursusindhold

Faglige mål:

- analysere samspillet mellem kommunikation og samarbejde i organisationer, i relation til såvel organisationsinterne som –eksterne forhold

- analysere design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af organisationers kommunikations- og samarbejdsrelationer under inddragelse af centrale teorier om kommunikation og samarbejde

- forklare og begrunde teoretiske begrebers relevans i analysen af organisationers kommunikation og it-støttede samarbejde

- vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til organisationers opbygning og målsætninger.

Engelsk titel

Communication and computer-supported collaboration in organizations

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Seminar + øvelser

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Med tidsfrist
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5