KOMIT Projektstyring og kravspecificering

Kursusindhold

Faglige mål:

- redegøre for væsentlige tekniske, økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter ved udvikling af informations- og kommunikationssystemer i organisationer

- redegøre for centrale principper for samt udvalgte metoder og værktøjer til kravspecificering, brugerinddragelse og projektstyring, herunder styrker og svagheder ved forskellige procesmodeller

- redegøre for metodebegrebet inden for systemudvikling og foretage systematiske sammenligninger mellem udvalgte systemudviklingsmetoder med særligt fokus på kravspecificering, brugerinddragelse og projektstyring

- analysere, vurdere og diskutere udvalgte metoder og værktøjers anvendelighed ift. et konkret udviklingsprojekt.

Engelsk titel

Project Management and Requirements Specification

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Forelæsninger, studenterfremlæggelser, obligatoriske ugeopgaver samt gruppeøvelser.

Peerfeedback og kort skriftlig feedback på de fire individuelle afleveringsopgaver. Mundtlig kollektiv opsummerende feedback på opgaverne. Løbende feedback ved de ugentlige fremlæggelser

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Øvelser
  • 14
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75