KOMIT Kommunikation i kontekst

Kursusindhold

Faglige mål:

- redegøre for informations- og kommunikationsteknologiers rolle i forskellige typer af sociale kontekster

- karakterisere de væsentligste medietyper og kommunikationsformer i historien i sammenhæng med digitale medier

- udfinde og redegøre for forskellige teorier om sammenhængen mellem samfund, kultur og informations- og kommunikationsteknologier

- anvende udvalgte teorier om kommunikation og samfund i en analyse af en konkret organisatorisk eller anden social kontekst.

Engelsk titel

Communication in Context

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Forelæsninger, individuelle obligatoriske ugeopgaver samt gruppeøvelser. Online gruppesamarbejder og vejledning.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau

Undervisningssprog er også eksamenssprog

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen følger undervisningssproget
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 339,5
  • Total
  • 409,5