KL.GR Græsk sprogkundskab

Kursusindhold

Skriftlige øvelser og opgaver i oversættelse fra græsk til dansk (”version”), samt i græsk sprogkundskab, grammatik og stilistik. Dertil en række forelæsninger. Almene sprogvidenskabelige dicipliner vil også blive introduceret. 

Engelsk titel

KL.GR The Greek Language: History, Grammar and Stylistics

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til prøverne:

Græsk sprogkundskab HKGB00571E

Græsk sprogkundskab HKGK03981E (KA-sidefag)

Forelæsninger og skriftlige øvelser.

Deltagerne må have adgang til denne litteratur: J. Blomqvist & P.O. Jastrup, Grekisk/græsk grammatik (København 1991 eller anden udgave); G. Horrocks, Greek. A History of the Language and its Speakers, 2nd edition (Malden, MA. 2010; 1. ed. 1997) ; H.C. Hynding, Græsk formlære med sproghistoriske forklaringer, Klassiskerforeningens kildehæfter (Thisted 1993 eller tidligere udgave); H.W. Smyth, Greek Grammar (Cambridge Mass. 1976 eller anden udgave).

Anden anbefalingsværdig litteratur, som dog ikke vil blive direkte inddraget i kurset, er: C.D. Buck, The Greek Dialects (Chicago 1955) [om græske dialekter]; J.D. Denniston, Greek Prose Style (Oxford 1952) og K.J. Dover, The Evolution of Greek Prose Style (Oxford 1997) [Om græsk stilistik]; K.J. Dover, Greek Word Order (Oxford 1960) [Om ordstilling på græsk]. Disse bøger findes på SAXO-Instituttets bibliotek.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0