KL. GR. Græsk poesi

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over græsk poesi. Der læses Iliadens 9. sang, en ode af Pindar samt et udvalg af græsk tragedie. Hvis tiden tillader det, vil vi desuden læse en række kortere tekster fra andre genrer. Der fokuseres på oversættelse og litterær fortolkning. I den forbindelse tages sproglige, stilistiske, herunder metriske, samt historiske og litteraturhistoriske spørgsmål op. Deltagerne bedes inden første undervisningsgang have læst vers 1-113 af Iliadens 9. sang og 1.-8. sang i en oversættelse.

Engelsk titel

KL. GR. Greek poetry

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk samt til prøver på tilvalgsfag i Klassisk Græsk.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk poesi HKGB00541E, HKGK03961E

 

Først og fremmest tekstlæsning og samtale, lejlighedsvis suppleret med forelæsning. Derudover vil der være skriftligt hjemmearbejde i form af kortere opgaver.

Som tekstgrundlag for læsningen af Iliaden anvendes Oxford Classical Texts (udg. af Monro and Allen). Teksten i Loeb Classical Library eller andre andre ukritiske udgaver kan ikke benyttes. Materiale til læsning af Pindar vil udleveres i løbet af kurset. En fyldigere litteraturliste vil foreligge ved semesterstart. Studerende, som vil forberede sig forud for semesteret, kan have glæde af at læse så meget som muligt af Iliaden og Odysseen i Chr. Wilsters og/eller Otto Steen Dues oversættelse samt orientere sig i litteraturhistorie og digtenes baggrund, f.eks. i Lene Andersen (red.): Homerstudier. København 1989.

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Klassisk Græsk (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) være bestået.

Kurset kan sammen med Antik poesi med Helle Gjellerup føre til eksamen i Græsk poesi.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0