LAT/KL.GR: Græsk-latinsk seminar: Antikkens veje til dagens Danmark

Kursusindhold

Indføring i den klassiske tradition. Der introduceres til arven fra den græsk-romerske oldtid, dens overlevering og efterliv, idet den klassiske traditions enorme og fortsatte betydning for senere tiders kultur søges belyst gennem et udvalg af tekster, der strækker sig fra oldtidens Grækenland til dagens Danmark.

Engelsk titel

LAT/KL.GR: Græsk-latinsk seminar: Antikkens veje til dagens Danmark

Uddannelse

Klassisk græsk, latin, byzantinistik og latinsk middelalderfilologi

Forelæsninger, tekstlæsning, studenteroplæg, prøveforberedende vejledning.

En liste over kursuslitteratur rundsendes inden semesterstart.

Kurset kan anvendes som forberedelse til en af følgende prøver: 'Frit genre- eller periodeorienteret område', 'Filologisk praksis 1 (forelæsning)', 'Filologisk praksis 2' (artikel), 'Speciale' på kandidatuddannelserne i hhv. 'klassisk græsk' (inkl. profil 'byzantinistik') og 'latin' (inkl. profil 'latinsk middelalderfilologi'). Kurset kan ligeledes anvendes som forberedelse til de tilsvarende eksaminer på 2008-ordningen. Herudover kan kurset anvendes som forberedelse til 'Bachelorprojekt' på bacheloruddannelserne i hhv. græsk og latin, samt til prøver i 'Frit område' på tilvalgs- og sidefagsuddannelser i græsk, latin og oldtidskundskab.

Bemærk at alle eksaminationsformer ikke er præsenteret i kursusbeskrivelsen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0