KL. GR Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til græsk

Kursusindhold

Indføring og øvelser i oversættelse fra dansk til græsk i praksis.

Engelsk titel

Greek Language and Stylistics with Translation from Danish into Greek

Uddannelse

Klassisk Græsk

Individuel og/eller kollektiv vejledning i forbindelse med løsning af skriftlige hjemmeopgaver, evt. suppleret med forelæsninger.

Som grundbøger benyttes M.A. North & A. E. Hillard, Greek Prose Composition; H-C- Hynding, Græsk Formlære; H. W. Smyth, Greek Grammar (Cambridge, MA 1984 el. sen.)

Græsk Middelalderfilologi:
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Græsk Middelalderfilologi (Byzantinistik) skal den studerende have bestået bacheloruddannelsen i Klassisk Græsk.

Studerende skal være indskrevet på kandidatuddannelsen i Klassisk Græsk eller Græsk Middelalderfilologi.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0