KL.GR Antik filosofi og græsk prosa.

Kursusindhold

Tekstlæsning og øvelser.

Der læses Ps-Platons Om det retfærdige og Platons Phaidros

 

Engelsk titel

KL.GR Ancient Philosophy and Greek Prose

Uddannelse

Klassisk Græsk

Samtale mellem lærer og studerende, suppleret med mindre forelæsninger. Første undervisningsgang uddeles en kursusplan.

Ps-Platon:  Burnet OCT V + Prologos s. 87-98 (heri gloser og indledning)
Oversættelse i Platons Samlede Værker bd. VI

Phaidros: Burnet OCT II

Kommentar til Phaidros: Harvey Yunis: Plato Phaedrus. Cambridge 2011.

Oversættelse i Platons Samlede Værker bd. II

 

 

Kurset forudsætter A-niveau i latinsk og græsk propædeutik.

Det anbefales, at man har taget Introduktion til studiet af græsk og fagets videnskabsteori.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0