KL. GR./LAT Oversættelse af græske og latinske tekster – praksis og teori

Kursusindhold

En af de vigtigste opgaver for en klassisk filolog er at videreformidle antikke tekster ved oversættelser. Det er imidlertid en vanskeligere proces, end man normalt gør sig klart. Dette kursus skal (1) give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at lave deres egne, gode oversættelser af græske og/eller latinske tekster, og (2) samtidig vil kurset give deltagerne forudsætningerne for at vurdere enhver oversættelse af græsk og/eller latinsk tekst. Disse punkter er nødvendige for deltagerne i Græsk og/eller Latinsk Sprogkundskab, som både skal oversætte og vurdere oversættelser.

Ud over forelæsninger, diskussion, vejledning og et seminar vil et antal af de oversættelsesteoretiske opgaver, som er en del af både Græsk og Latinsk Sprogkundskab, blive gennemgået med udgangspunkt i de teoretiske og praktiske redskaber, som kursusdeltagerne er blevet introduceret til. Den oversættelsesvurdering, som indgår i eksamen i både Græsk og Latinsk Sprogkundskab, vil blive bedømt ud fra deltagernes kunnen inden for de emner, som gennemgås i nærværende kursus.

Kursusdeltagerne vil i undervisningsperioden have mulighed for at lave deres egne oversættelser af græske og latinske tekster, som de selv har mulighed for at vælge. Kursusforløbet afsluttes ved et lørdagsseminar, hvor disse oversættelser gennemgås og diskuteres. En nærmere beskrivelse af dette seminar og dets forudsætninger vil gives første undervisningsgang.

Forholdet imellem forelæsninger, diskussion og vejledning vil blive fastlagt efter første undervisningsgang, når underviseren kender det præcise antal kursusdeltagere og deres formål med at deltage i kurset.

Engelsk titel

Translation of Greek and Latin Texts

Uddannelse

Klassisk Græsk

Latin

Målbeskrivelse

I kombination med kurset Latinsk sprogkundskab forbereder kurset til prøverne i:

Latinsk sprogkundkskab HLAB00571E

Latinsk sprogkundskab HLAK03981E (KA-sidefag)

 

I kombination med Græsk sprogkundskab forbereder kurset til prøverne i:

Græsk sprogkundskab HKGB00571E

Græsk sprogkundskab HKGK03981E (KA-sidefag)

Forelæsninger og seminar

Kurset er obligatorisk for studerende, der følger Græsk og/eller Latinsk Sprogkundskab. Kurset kan derudover bruges som inspiration til fx. Frit Område (BA/KA), BA-projekt, Speciale eller som supplement til anden undervisning.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0