LAT/KL.GR. Videnskabsteori

Kursusindhold

Et antal forelæsninger à ca. 30 min. om almen videnskabsteori og den klassiske filologis særlige problemer og metoder. Efterfølgende vil der være samtale og spørgsmål.

I løbet af kurset skal deltagerne aflevere en hjemmeopgave, der løses som gruppearbejde i grupper à 3-5 deltagere. Der er i selve kursusforløbet afsat tid til arbejdet med denne opgave. Opgaveemnerne vil blive uddelt tidligt i forløbet.

Kurset henvender sig primært til 1.-semesterstuderende som også deltager i Introduktion til studiet af græsk eller Introduktion til studiet af latin.

Engelsk titel

Theory of science

Uddannelse

Latin, Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt prøver på tilvalgsfag i Oldtidskundskab under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Antik kultur: Introduktion og videnskabsteori HKGB00501E, HLAB00501E, HOLB10051E

 

Kurset kan også forberede til følgende prøver på tilvalgsfag i Klassisk Græsk og Latin:

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E

 

Forelæsninger og samtale.

Grundbog om almen, humanistisk videnskabsteori: H. Jordheim & A.B. Rønning & E. Sandmo & M. Skoie, Humaniora. En innføring, 2. ed., Oslo 2011 (1. ed. 2008), som deltagerne bør anskaffe sig. Derudover vil der til hver undervisningsgang blive foreslået eller udleveret yderligere litteratur.

En undervisningsplan vil blive lagt i kursusrummet.

Kurset kan sammen med Introduktion til Græsk og fagets videnskabsteori føre til eksamen i Introduktion til Græsk og fagets videnskabsteori.

Kurset kan sammen med Introduktion til Latin og fagets videnskabsteori føre til eksamen i Introduktion til Latin og fagets videnskabsteori.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0