ÅU KGR Klassisk Græsk 1 - fjernundervisning (Efterår 18)

Kursusindhold

Kurset sigter mod at sætte de studerende i stand til at oversætte lettere græske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). De græske tekster sættes ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng, og de studerende skal kunne vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske tekst.
Der oparbejdes et græsk ordforråd, der bl.a. skal gøre det muligt for de studerende at identificere enkelte centrale ord og begreber i de græske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog. Sprogligt arbejdes der med græsk morfologi og syntaks, inkl. helsætningsanalyse.
Kurset arbejder efter en begynderbog, hvor der læses 15 sider original græsk tekst eller det dobbelte antal bearbejdede tekster. Vægten vil primært ligge på det sproglige, men kulturelt stof inddrages også.
Både individuelle afleveringer, gruppeafleveringer og indbyrdes evalueringer mm. kan indgå i undervisningen.

Engelsk titel

Classical Greek 1

Uddannelse

Propædeutik

Fjernundervisning via internettet med skriftlige afleveringer hver uge samt to lørdagsseminarer. Videomøder kan indgå.

Chr. Gorm Tortzen, PROLOGOS - Introduktion til græsk, Museum Tusculanum 2007 (ISBN 978-87-7289-467-6)

Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

Reading Greek, Text and Vocabulary (Second edition), Cambridge 2007
Reading Greek, Grammar and Exercises (Second edition), Cambridge 2007
Berg: (Old)græsk- dansk ordbog, Gyldendal
ELLER Liddell & Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford;
Holger Friis Johansen: Fri mands tale, Centrum;

For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 180
  • Total
  • 180