KL. ARK Klassisk Arkæologisk Tema 1

Kursusindhold

Blandingsfigurer, hybrider eller monstre var udbredte i forhistoriske såvel som historiske samfund omkring Middelhavet. Kurset fokuserer på forskelle og overensstemmelser mellem disse figurer i de pågældende samfund, deres forekomst på forskellige materialegrupper som vaser, skulptur og arkitektur samt deres mulige betydning. De enkelte analyser sættes i relation til generelle teorier vedrørende forekomsten af sådanne figurer.

Kurset er baseret på indledende forelæsninger og kollokvier efterfulgt af individuelle fremlæggelser samt et afsluttende seminar.

Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeological Topic 1

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Individuel vejledning eller undervisning på det overordnede KA-kursus.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se:
Klassisk arkæologisk tema HKAK03211E
Diakron analyse med udgangspunkt i klassisk arkæologi HKAK03251E
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se: Kulturformidlende projektorienteret forløb HKAK03231E
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Se:
Klassisk arkæologi og akulturation HKAK03241E
Klassisk arkæologisk emne med projektformulering HKAK03271E
Katalog- og materialeanalyse HKAK03221E
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se: Klassisk arkæologisk periode HKAK03261E
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0