KL. ARK Klassisk Arkæologisk Tema 2- Skulpturer

Kursusindhold

”Skulptur i Farver. Historicitet, Materialitet og Bevaring”

Kurset er delt mellem kunsthistorie, IKK, og klassisk arkæologi, SAXO. Igennem dette kursus bliver den studerende i stand til at forholde sig kritisk og reflekteret til fortolkningen af skulptur. Kursets tre tematiske nedslag i henholdsvis historicitet, materialitet og bevaring vil samlet set stille skarp på skulpturens rolle i vores samfund og historie: Hvordan er skulpturers farver igennem tiden blevet brugt til at skrive historie og forme specifikke narrativer?; Hvordan er skulpturernes materialer udvundet, formet, tekstureret og farvelagt for at kommunikere, konstruere og orkestrere særlige oplevelser og værdier?; hvilken rolle spiller museerne i at fastholde og videreføre særlige ideer om skulpturel æstetik –altså, hvilke tidslomme fryses skulpturen fast i?  Den studerende vil blive klædt på teoretisk og metodisk indenfor de tre overordnede temaer til at kunne arbejde videre med skulptur selvstændigt og konkret.

Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeological Topic 2 - Sculptures

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Kurset består af forelæsninger og ekskursioner. Ekskursionerne annonceres ved kursets start.

Underviserne udarbejder et kompendie.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 154
  • Total
  • 238