KL. ARK. Periodekursus 4 - Etruskisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over den etruskiske materielle kultur fra ca. 900 f.v.t fra den såkaldte Villa Nova kultur frem til 90 f.v.t. med indførelsen af den romerske Lex Iulia og Etruriens fulde indlemmelse i det romerske imperium. Kurset indledes med en vurdering af disciplinens forskningshistorie og ud over at behandle enkelte temaer omkring især urbanisering, handel og religion lægges der specielt vægt på den etruskiske kulturs interaktion med nabokulturerne, herunder forholdet til den fønikiske, keltiske, græske og ikke mindst romerske kultur.

Engelsk titel

KL. ARK. Archaeology, Period 4 - Etruscan Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Undervisningen forgår som forelæsninger, studenterøvelser i form af monument opgaver, gruppearbejde samt museumsbesøg.

L. Bonfante(red.) , Etruscan Life and Afterlife. 1986 (kun kap. I, II og VII)

N.T. de Grummond, Etruscan Myth, Sacred History, and Legend. 2006

S. Haynes,  Etruscan Civilization. 2000

S. Steingräber, Abundance of Life. Etruscan Wall Painting. 2006

M. Torelli (red.), The Etruscans. 2000

J.M. Turfa (red.), The Etruscan World. 2013

Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Mundtlig prøve
For studerende med specialisering i Klassisk arkæologi omfatter
aktiv undervisningsdeltagelse desuden en bunden praktisk monumentøvelse,
der indgår i prøven som supplement til pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0