JAP, Skoler, mad og sundhed (F19)

Kursusindhold

Dette er et kursus for kandidatstuderende på Asienstudier (udgangspunktet vil være japansk, men ’kinesere’ er velkomne). På kurset vil vi arbejde med betydningen af mad og kultur i skoler i Japan og Danmark. Vi vil i samarbejde med en folkeskole udarbejde korte forløb til forskellige klassetrin, hvor japansk kultur og mad kædes sammen med elevernes madskoleprojekt. I forløbet vil vi komme ind på kultur, sundhed, bæredygtighed og dannelse.

Engelsk titel

Schools, food and health

Uddannelse

Curriculum for Master´s Programme in Asianstudies, The 2008 Curriculum

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordningen:

Japanstudier:
Tekstbaseret Emne (fagelementkode HJAK03042E) 
Formidling (fagelementkode HJAK03071E)
Emnekursus A (fagelementkode HJAK03051E) 
Emnekursus B (fagelementkode HJAK03101E)

Kinastudier:
Tekstbaseret Emne (fagelementkode HKIK03042E) 
Formidling (fagelementkode HKIK03071E)
Emnekursus A (fagelementkode HKIK03051E) 
Emnekursus B (fagelementkode HKIK03101E)

Undervisningen består a forelæsninger, seminar/projekt-team.

Oplyses senere.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 364,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Ekskursioner
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Total
 • 412,5