JAP, Japans litteratur (F19)

Kursusindhold

Litteraturen i Japan: Fra kindai til gendai

Fra Tanizaki over Enchi og Oe til Murakami, Kanehara og Tawada. Litteraturen i Japan er utroligt mangefacetteret og betydningsfuld for den japanske historie og for det japanske samfund i dag. Gennem nedslag i centrale værker vil dette kursus introducere til japansk litteratur fra den moderne tid (kindai) og frem til samtiden (gendai). Der lægges vægt på samspillet mellem litteratur og samfund i Japans moderniseringsproces, udvekslinger med Vesten og påvirkninger fra animé og manga. Vigtige forfattere, genrer og nybrud vil blive præsenteret og diskuteret, og studerende på kurset vil også have mulighed for at byde ind med oplæg om forfattere og værker, de selv vælger.

Som led i kursets analysedel introduceres desuden til litterære analysemetoder og genreteorier, der kan være nyttige i forbindelse med opgaveskrivning.

Litteraturlæsningen til kurset vil også inkludere tekster på dansk og engelsk, og til den japanske tekstlæsning vil der ugentligt være knyttet to ekstensive læsetimer med Chiho Kondo. 

Engelsk titel

Japanese litterature

Uddannelse

Curriculum for the BA program in Asian Studies with specialisations in Indology, Japanese Studies, China Studies, Korean Studies, Southeast Asian Studies and Tibetology, The 2015 Curriculum

Curriculum for the BA Elective Studies in Japanese studies The 2017 Curriculum

Curriculum for Master´s Programme in Asianstudies, The 2008 Curriculum

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Japanstudier realia 2 (fagelementkode HJAB00871E)
Japanstudier realia 3 (fagelementkode HJAB00891E)

BA tilvalg 2017-studieordning:
Japansk Realia 1 (fagelementkode HJAB10131E)
Japansk Realia 2 (fagelementkode HJAB10151E)

KA 2008-studieordningen:
Tekstbaseret Emne (fagelementkode HJAK03042E) 
Emnekursus A (fagelementkode HJAK03051E) 
Emnekursus B (fagelementkode HJAK03101E)

Undervisningen består af forelæsninger, studenteroplæg og gruppearbejde.

Oplyses senere.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5