Digital kompetence

Kursusindhold

På modulet skal centrale teorier og begreber fra kompetenceforskningen diskuteres og relateres til individers og udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Begrebet kompetence skal ses i perspektiv af begreberne literacy og digitalisering. På modulet skal der ses nærmere på allerede gennemførte undersøgelser af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer. Der kan være tale om borgernes, medarbejdernes eller f.eks. de unges digitale kompetencer. 

Endelig skal der arbejdes med at identificere problemstillinger og udvælges relevante teorier og metoder til at gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer set i relation til de pågældende individers og gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Denne undersøgelse skal munde ud i et forslag til udvikling af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer.

Engelsk titel

Digital Literacy

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskning om individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • begrebet kompetence og dets relation til begreber som literacy og digitalisering

 • teorier om literacy og læring med særligt henblik på individers eller udvalgte gruppers brug af digitale teknologier i forskellige kontekster.

 

Færdigheder i at

 • undersøge individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • diskutere og vurdere individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og brug af digitale teknologier som udtryk for deres digitale kompetencer.

 

Kompetencer i at

 • planlægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i et literacy-perspektiv

 • identificere og analysere karakteren af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i relation til samfundsmæssige eller institutionelle krav og forventninger

 • udarbejde, og vurdere forslag til udvikling af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i et læringsperspektiv.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • diskutere centrale teorier og begreber fra kompetenceforskningen, og relatere dem til individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • reflektere over undersøgelser af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer og diskutere disse i et læringsperspektiv.

 • identificere problemstillinger og udvælge relevante teorier og metoder til at gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer

 • udarbejde og vurdere forslag til udvikling af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer.

Holdundervisning, gruppediskussioner, gæsteforelæsere, fælles indsamling af empiri

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bundsgaard, J. et al. (2014). Digitale kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag.
 • Hasse, C. og Storgaard Brok, L. (2015). TEKU-modellen. Teknologiforståelse i professionerne. København: U-Press.
 • Hjelholt, M. & Schou, J. (2017). Den digitale borger. Hans Reitzels Forlag
 • Tække, J. & Paulsen, M. (2015). Digital dannelse. Forlaget Up, Unge Pædagoger, del 1.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Hjemmeopgave består af 2-3 portfoliobesvarelser. Omfang 20-25 normalsider for individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 176,8
 • Total
 • 410,8