Systemevaluering og interaktionsdesign

Kursusindhold

Brugernes oplevelse af et system er i høj grad formet af systemets interaktions design, dvs design af brugergrænsefladen, systemets informationsarkitektur og interaktions design processen. Dette inkluderer spørgsmål som graden af bruger involvering i design processen, match mellem interaktions designet og brugernes krav til funktionalitet og indhold samt anvendelsen af design metoder. Et vigtigt element er i hvor høj grad vi kan stole på kvaliteten af data indsamlet ved analyse og evaluering af systemets brugervenlighed.

Kurset vil berøre følgende emner:

 • Definitioner, modeller og teorier indenfor interaktionsdesign og brugervenlighed
 • Brugervenlighed i historisk perspektiv
 • Informations arkitektur
 • Processer i interaktionsdesign og brugerinvolvering
 • Metoder og værktøjer til analyse og evaluering af interaktions design
 • Modellering af et interaktionsdesign
Engelsk titel

System Evaluation and Interaction Design

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskning indenfor design af systemers brugerinteraktion og evaluering af deres brugbarhed, herunder brugernes oplevelse af systemerne

 • metoder til design af systemers brugerinteraktion og evaluering aaf deres brugbarhed

Færdigheder i at

 • reflektere over teorier og metoder indenfor interaktionsdesign og brugbarhedsevaluering i forhold til konkrete anvendelser og undersøgelser

 • vurdere undersøgelser af systemers interaktionsdesign og brugbarhed

 • analysere styrker og svagheder ved forskellige typer af interaktionsdesigns med hensyn til deres brugbarhed.

Kompetencer i at

 • designe, på prototypeniveau, navigationen i et system og den visuelle præsentation af information

 • evaluere et systems brugbarhed med brugerinvolverende såvel som analytiske metoder

 • planlægge og gennemføre interaktionsdesign og brugbarhedsevaluering i korte iterationer, hvor evalueringer guider designarbejdet.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for og diskutere teorier og metoder indenfor interaktionsdesign og brugbarhedsevaluering, og herunder inddrage egne erfaringer med anvendelse af disse teorier og metoder 

 • analysere og perspektivere brugbarheden af, herunder brugeroplevelsen med, forskellige typer af interaktionsdesigns

 • designe, på prototypeniveau, og evaluere interaktionen mellem bruger og system, herunder identificere brugbarhedsproblemer i systemers brugerinteraktion

Forelæsninger, Holdundervisning, Studenteroplæg, øvelser

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset: (4 ex.)

 • Dumas, J.S. and Fox, JE. (2007) Current practice and future directions. In A.L. Sears and J.A. Jacko The Human-Computer Interaction Handbook (2.ed) pp. 1129-1149. New York, LEA
 • Hertzum, M., Jacobsen, NE. (2010) the evaluator effect : a chilling fact about usability evaluation methods International Journal of Human-Computer Interaction, 15(1) pp 183-204
 • Lazar, J. (2007) Universal usability : designing computer interfaces for diverse user populations. Chichester, Wiley
 • Preece, J., Sharp, H., Rogers, Y. (2015) Interaction design : beyond human-computer interaction. 4. ed. Chichester, Wiley.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Materialet består normalt af en skriftlig projektopgave. Materialet vægter 2/3 af bedømmelsen. Omfang 15-20 normalsider for en individuel besvarelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 206,8
 • Total
 • 410,8