Videnskabsteori: Information

Kursusindhold

Kurset 'Videnskabsteori: Information' behandler videnskabsteoretiske debatter og positioner indenfor det brede felt informationsstudier. Igennem nærlæsning af videnskabelige tekster indenfor feltet vil vi lave øvelser i, hvordan og hvad der karakteriserer en given videnskabsteoretisk position i en tekst og hvad denne position betyder for argumentet, der fremsættes. Ligeledes igennem nærlæsninger vil øve, hvordan man selv skriver en videnskabelig tekst

Engelsk titel

Theory of Science: Information

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • informationsstudiers historie, videnskabsteoretiske positioner og begreber inden for informationsstudier
 • akademisk vidensproduktion og skrivning.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere videnskabsteoretiske positioner og begreber
 • redegøre for og diskutere positioner og begreber inden for informationsstudier
 • udarbejde en tekst, der lever op til akademiske standarder for vidensproduktion.

 

Kompetencer i at

 • identificere videnskabsteoretiske positioner inden for informationsstudier
 • analysere en videnskabsteoretisk problemstilling inden for informationsstudier
 • skrive og argumentere akademisk.

Oplæg, øvelser, tekstlæsninger, gruppearbejde, studenterfremlæggelser

Ex. på litteratur der tænkes anvendt i kurset:

 • Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori. En indføring. Red. Søren Juul og Kirsten Bransholm Pedersen
 • Humanistisk Videnskabsteori. Red. Finn Collin & Simo Køppe
 • They Say, I say. The Moves That Matter in Academic Writing. Gerald Graff & Cathy Birkenstein. 3rd Edition, 2014
 • Digital Information Culture: The individual and society in the digital age. Luke Tredinnick, 2008
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider ved en individuel besvarelse
Ved gruppebesvarelse se Prøvebestemmelser i STO 2018
Der gives 7 dage til besvarelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 205,8
 • Total
 • 410,8