Problemløsning og design

Kursusindhold

På kurset i Problemløsning og design introduceres de studerende til designtænkning som en metode til problemløsning og design. Med afsæt i udvalgte ’real-life’-cases skal de studerende identificere relevante problemstillinger og herefter kvalificere disse gennem nærmere teoretiske og metodiske undersøgelser. På baggrund af de gennemførte undersøgelser arbejder de studerende med forslag til problemløsning og prototyping i et makerspace. Til sidst i forløbet evaluerer de studerende deres løsningsforslag og produkter, og formidler disse ved en fælles afsluttende konference.

 

Engelsk titel

Problem Solving and Design

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • centrale elementer i forskningsprocessen til analyse af en case-baseret problemstilling
 • maker-tænkning og designprocesser.

 

Færdigheder i at

 • anvende et maker-space i design af et produkt
 • designe produkter, der er baseret på casebaserede problemstil-linger inden for henholdsvis Information & IT og ABM
 • formidle udviklede produkter.

 

Kompetencer i at

 • reflektere over design af produkter i et maker-space
 • diskutere produktforslag udviklet på baggrund af casebaserede problemstillinger
 • indgå i casearbejde og designprocesser.

Case-baseret undervisning, holdundervisning, gruppearbejde, workshops, praktiske øvelser, mundtlige oplæg, makerspace

Eksempler på litteratur:

 • Yayici, E. (2016). Design Thinking Methodology Book.ArtBizTech.
 • Holgaard, J. (2014). PBL: problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser. Samfundslitteratur.
 • Ramian, K. (2012). Case-studiet i praksis. 2. udg. Hans Reitzels Forlag.
 • Gudiksen, J. (2005). Formidling: en karakteristik af forskellige formidlingsforståelser og deres kommunikationsteoretiske og forskningstypologiske grundlg. Dansk Biblioteksforksning, vol. 1, nr. 2. s. 31-41.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Eksaminationssprog: Dansk
Se særlige bestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 0
 • Eksamensforberedelse
 • 325,8
 • Total
 • 410,8