Praksisfelter - information og organisering (valgfag og konstituerende)

Kursusindhold

Praksisfelter indenfor information og organisering tager særligt udgangspunkt i relationen mellem informationsarkitektur og interaktionsdesign.

Fokus vil især være på den moderne informationsspecialists udfordringer, herunder samfundets og fagets udvikling. Der vil blive anvendt eksempler fra diverse faglige områder, bl.a. det medicinske område, kulturarvsdata, data science librarianship og business intelligence. Kurset vil benytte ”hands-on” øvelser i hvordan man kan organisere eller søge i information, arbejde med data og datakvalitet, herunder hvordan man kan bruge information i nye sammenhænge fx dele information, skabe information og formidle information.

Endvidere vil der med udgangspunkt i konkrete cases være fokus på projektstyring og organisering af projekter. Inviterede oplægsholdere vil præsentere cases samt introducere til de udfordringer der er i erhvervslivet, da virksomheder ofte har en mere praktisk og konkret tilgang til de problemstillinger, som man arbejder med på universitetet.

Engelsk titel

Fields of Practice - Information and Organizing (elective and constituent)

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på information og organisering inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for information og organisering

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på information og/eller organisering inden for det givne praksisfelt.

Projektarbejde, holdundervisning, praktiske øvelser, cases, ekskursioner

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Krogh Jensen, L., & Dinitzen, H. B. (2011). Projektstyring i teori og praksis. Kbh. : Hans Reitzels Forlag.
 • Morville, P. & Rosenfeld, L. (2015) Information architecture for the World Wide Web, 4ed. Sebastopol, CA, O'Reilly media
 • Markham, A. (2017). Troubling the concept of data in qualitative digital research. In: Uwe Flick (ed.) Handbook of Qualitative Data Collection, Sage Publications, Submitted manuscript available at: https://www.dropbox.com/s/c3ctqb4dym8nqxb/Troubling-the-concept-of-data-in-qualitative-digital-research-17january.pdf?dl=0. 
 • Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction (4 ed.). Chichester: Wiley.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Opgaven skal tage udgangspunkt i et empirisk materiale som den studerende selv har indsamlet. Omfang 20-25 sider for en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Total
 • 410,8