Italiensk - Sprogforandring og sprogbevidsthed

Kursusindhold

Kurset består af to parallelle forløb:

Moderne italiensk i et sociolingvistisk perspektiv

Der oparbejdes viden om og forståelse af det italienske sprogs nuancer og store variationsmønster og færdigheder i at bestemme og redegøre for forskellige varianter af italiensk, herunder redegøre for forskelle og ligheder mellem italiensk og dansk.

Det italienske sprogs historie i et litterært, kulturelt og sprogligt perspektiv

Der oparbejdes viden om det italienske sprogs udvikling, herunder questione della lingua og færdigheder i at redegøre for det italienske sprogs udvikling fra latin til moderne italiensk.

Engelsk titel

Italian - Language Awareness and Change

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 9. januar 2019
Portfolioen består af:
• Et mundtligt oplæg (vægtes ¼): abstract (½ -1 side med kort beskrivelse af oplæg) afleveres 1 uge før det mundtlige oplæg holdes. 10 minutters mundtligt oplæg med ppt-slides eller lign. Og 10 minutter respons fra holdet. 2 siders refleksionspapir (refleksioner over egen indsats og efterfølgende respons fra holdet) afleveres 1 uge efter mundtligt oplæg. (Abstracts, slides, refleksionspapir indgår i portfolioen, i alt 5-8 sider).
• Kort skriftlig opgave/essay, ca. 5 sider (vægtes ¼) efter aftale med underviseren
• Tre essays med feedback, hver på 3-5 sider, vægtes 1/6 hver. Hvis afleveringsfristen ikke overholdes, gives ingen feedback (hvis en aflevering/aktivitet ikke afleveres til den fastsatte frist, tæller den pågældende aktivitet med værdi 0 i det samlede regnskab).
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5