Italiensk - Frit emne 2: Regionernes Italien

Kursusindhold

Regionernes Italien (Frit emne KA)

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for det valgte emne som helhed og diskutere væsentlige faglige problemstillinger inden for emnet på en klar og nuanceret måde
 • placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge
 • diskutere de valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder
Engelsk titel

Italian - Free topic 2: Regionernes Italien

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75