Italiensk - Moderne italiensk i et sociolingvistisk perspektiv

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • anvende en bredere teoretisk orientering inden for italiensk sprogvidenskab
 • redegøre dækkende for det moderne italienske sprogs mange nuancer og rige variationsmønster, såvel regional som socialt eller situationelt betin-get variation, og bestemme forskellige varianter
 • fremstille et sæligt studeret sprogligt problemkompleks klart og grundigt
 • påpege og diskutere variation og forskelle i sprogbrug samt forskelle og ligheder mellem dansk og italiensk
Engelsk titel

Italian - Modern Italian in a Sociolinguistic Perspective

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75