Italiensk - Skriftlig kommunikation

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • udtrykke sig på et grammatisk korrekt og kommunikativt velfungerede italiensk

 • forstå og anvende forskellige registre i skriftlig kommunikation på italiensk

 • resumere indholdet af skriftlige tekster på italiensk

Engelsk titel

Italian - Written communication

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 108,5
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 136,5