Italiensk - Grammatik, sprogbeskrivelse og oversættelse

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere grammatiske problemstillinger inden for italiensk og kontrastivt italiensk-dansk

 • redegøre for registerforskelle i mundtligt og skriftligt italiensk

 • oversætte skriftlige tekster, italiensk-dansk og dansk-italiensk

Engelsk titel

Italian - Grammar, perspectives on language and translation

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75