Italiensk - Tekst-, film- og medieanalyse 1

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Tekst-, film- og medieanalyse
 • Fællesforelæsninger i tekstanalyse

 

Der opøves færdigheder i at

 • analysere indhold, struktur og form i en italiensk tekst/film og identificere genremæssige konventioner
 • redegøre for grundbegreber inden for tekst-, film- og medieanalyse.
Engelsk titel

Italian - Text, film, and media analysis 1

Uddannelse

Italiensk

Forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser.

Kompendier med kursets primærtekster og med tekster til fællesforelæsninger om tekstanalyse bør anskaffes før semesterstart (Publikom, KUA2). Herudover vil en række tekster blive tilgængelige i Absalon.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 108,5
 • Total
 • 136,5