Italiensk - Basissprog

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Grammatik
 • Fonetik og mundtlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
 • Talecafé

 

Der opøves færdigheder i at

 • anvende et elementært alment lingvistisk begrebsapparat
 • redegøre for grundlæggende regler inden for italiensk grammatik og fonetik
 • udtrykke sig skriftligt på italiensk, samt oversætte fra italiensk til dansk, om emner der ikke frembyder særlige vanskeligheder.
Engelsk titel

Italian - Basic language

Uddannelse

Italiensk

Forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser.

Spang-Hanssen: Kompendium til grundkursus i grammatik

Forsberg: La grammatica. Gyldendal

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 189
 • Total
 • 273