INDI, Særligt studeret område – Kunst og ikonografi i det tidlige koloniale Mexico (E18)

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en indføring i de forskellige former for visuelle udtryk i den tidlige koloniale periode (ca. 1519 til 1600) i Mexico, og den måde hvorpå to forskellige kunstneriske traditioner og bagvedliggende verdenssyn og religioner mødes i nye dynamiske og hybride former. Fokus ligger på illustrationer i håndskrifter, udsmykninger af kirker og klostre, herunder vægmalerier og skulpturer. Målet er at give en dybere forståelse af de eklektiske og synkretistiske processer der prægede kolonitidens samfund.   

Engelsk titel

Individually selected topic - Art and Iconography of Early Colonial Mexico

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Indianske sprog og kulturer, 2008

KA- studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

KA-sidefag i Religionsvidenskab, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2017

KA-studierodning i Religionshistorie, 2017

KA-studieordning i Religionsvidenskab, 2018

 

 

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning: Indianske sprog og kulturer
Særligt studeret område (fagelementkode HINK03151E)

Religion:

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E)  
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)  
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)  
Særlig studeret område: religion og politik: (fagelementkode HRSK03441E)  
Særlig studeret område: regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)  
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

KA Religionshistorie 2017-ordning:
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

KA Religionssociologi 2017-ordning
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

KA Religionsvidenskab 2018-ordning
Religionssociologisk specialisering B (fagelementkode HRVK03101E) 
Religionshistorisk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E) 
Frit valgt emne (HRVK03131E)

Holdundervisning vekslende med seminarer/​vejledningstimer

Forskningsartikler, bogkapitler mm. hvoraf en del uploades på Absalon ved semesterstart.

BA på Indianske sprog og kulturer

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5