INDI, Aztekernes kultur og historie (F19)

Kursusindhold

Kurset er formet som en generel indføring i den aztekiske kultur og de væsentligste kilder, herunder arkæologi, ikonografi og skrift samt de mange skriftlige kilder fra tiden efter den spanske erobring. Fokus vil være på perioden fra ca. 1300-1519 e.v.t., ligesom vi vil beskæftige os med de mange fund fra den aztekiske hovedstad Tenochtitlan, men der vil også blive lagt vægt på perioden 1519 og frem til ca. år 1600, i hvilken mange af de vigtigste kilder til aztekisk sprog, kultur og religion stammer fra. Emner der vil blive berørt er bl.a. vandringsmyter, grundlæggelsen af Tenochtitlan, religion, hellige bjerge, imperiedannelse og aztekisk kultur i den tidlige koloniale periode.

Engelsk titel

Aztec Culture and History

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg-studieordning i Indianske Sprog og Kulturer, 2015

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Aztekernes kultur og historie (Fagelementkode HINB00601E)

BA 2015-tilvalgsordning:
Aztekernes kultur og historie (Fagelementkode HINB10071E)

Holdundervisning med studenteroplæg

Det anbefales de studerende at anskaffe sig Frances E. Berdans Aztec Archaeology and Ethnohistory, 2014) og Richard Townsends The Aztecs (3.udgave, 2009) før studiestart.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5