INDI, Mesoamerikanske sprog A (E18)

Kursusindhold

Fagelementet giver en introduktion til mesoamerikanske sprog samt indianske sprog på de Amerikanske kontinenter generelt. Derudover, tjener kurset som introduktion til fagdisciplinen lingvistik, herunder sprogtypologi, dialektologi, historisk lingvistik, samt synkron og diakron sprogbeskrivelse.

Engelsk titel

Mesoamerican Languages A

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Mesoamerikanske sprog A (Fagelementkode HINB00531E)

Holdundervisning med dialog på grundlag af oversigtslitteraturen såvel som forskningsartikler.

Diverse oversigtslitteratur, kapitler fra monografier og forskningsartikler

Kurset er tilgængeligt for alle og kræver ikke en baggrund i mesoamerikanske studier eller skriftsystemer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 206,25