INDI, Det mesoamerikanske kulturområde 2 (F19)

Kursusindhold

Kurset er dels en videre indføring i det mesoamerikanske kulturområdes historie, dels formet som en mere emnemæssig tilgang til området, hvor vi vil se nærmere på enkelte fundsteder og byer, samt emner som boldspillet, religion, krigsførelse, kalendersystemer og skrift.

Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area 2

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg-studieordning i Indianske Sprog og Kulturer, 2015

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde 2 (fagelementkode HINB00551E)

BA 2015-tilvalgsordning:
Det mesoamerikanske kulturområde 15 ECTS (fagelementkode HINB10051E)

Holdundervisning

Det anbefales tilvalgsstuderende at anskaffe sig Michael D. Coe og Rex Koontz’ Mexico from the Olmecs to the Aztecs (7nde udgave, 2013) før semesterstart  

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 168,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • Eksamen
  • 10
  • Total
  • 206,25