Interkulturelle markedsstudier - Forbrugerkommunikation - spansk

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • Tilvejebringe store mængder information, primært via digitale kilder på det pågældende sprog.
 • Systematisere og kritisk vurdere indhentet information med henblik på specifikke analyseopgaver.
 • Påskrift kommunikere klart, korrekt og utvetydigt påfremmedsproget.
 • Vurdere og målrettet vælge de rigtige kommunikationsstrategier og -værktøjer (sprog, genre, register) i forhold til den kulturelle kontekst.
 • Anvende kendskabet til organisationens eller virksomhedens omverden på en måde, der er relevant for organisationers og virksomheders strategi og planlægning.
 • Anvende teoretisk kulturforståelse i et handlingsorienteret perspektiv til at forudsige og skitsere forventelig forbrugeradfærd.
 • Udarbejde løninger i komplekse interkulturelle og organisatoriske situati-oner.
 • Arbejde systematisk, målorienteret og strategisk hensigtsmæssigt.
 • Arbejde projektorienteret og tvæfagligt.
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Consumer Communication - Spanish

Holdundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 11-15 ns
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Fransk.
Gruppeprøve: Det anbefales, at prøven aflægges som gruppeprøve (max 3 studerende) med individuel bedømmelse, men den kan også aflægges individuelt. Ved 2 studerende er omfanget 16-22 normalsider, og ved 3 studerende 22-30 normalsider.
Hver enkelt deltagers bidrag skal være identificeret og kunne bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bemærk! Det er kun muligt at følge kurset, hvis du har et fagelement, der tilsvarer eksamen i Interkulturelle markedsstudiers eksamen (se ovenfor).
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75