Interkulturelle markedsstudier - Forbrugerkommunikation - fransk

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • Tilvejebringe store mængder information, primært via digitale kilder på det pågældende sprog.
 • Systematisere og kritisk vurdere indhentet information med henblik på specifikke analyseopgaver.
 • Påskrift kommunikere klart, korrekt og utvetydigt påfremmedsproget.
 • Vurdere og målrettet vælge de rigtige kommunikationsstrategier og -værktøjer (sprog, genre, register) i forhold til den kulturelle kontekst.
 • Anvende kendskabet til organisationens eller virksomhedens omverden på en måde, der er relevant for organisationers og virksomheders strategi og planlægning.
 • Anvende teoretisk kulturforståelse i et handlingsorienteret perspektiv til at forudsige og skitsere forventelig forbrugeradfærd.
 • Udarbejde løninger i komplekse interkulturelle og organisatoriske situati-oner.
 • Arbejde systematisk, målorienteret og strategisk hensigtsmæssigt.
 • Arbejde projektorienteret og tvæfagligt.
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Consumer Communication - French

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 11-15 ns
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Fransk.
Gruppeprøve: Det anbefales, at prøven aflægges som gruppeprøve (max 3 studerende) med individuel bedømmelse, men den kan også aflægges individuelt. Ved 2 studerende er omfanget 16-22 normalsider, og ved 3 studerende 22-30 normalsider.
Hver enkelt deltagers bidrag skal være identificeret og kunne bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bemærk! Det er kun muligt at følge kurset, hvis du har et fagelement, der tilsvarer eksamen i Interkulturelle markedsstudiers eksamen (se ovenfor).
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75