Interkulturelle markedsstudier - Forbrugeradfærd

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Udforme undersøgelsesdesigns til analyse af forbrugeradfærd.

 • Benytte adævate undersøelsesmetoder.

 • Formulere kommunikations- og brandingstrategier på baggrund af forbru-geradfærdsanalyser.

 • Analysere forbrugsprocesser og forbrugerkultur.

 • Analysere sammenhængen mellem forbrugeradfærd, kommunikation og branding

Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Consumer Behaviour

Forelæsninger og holdundervisning.

Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7-10 ns
48-timers bunden hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75