Interkulturelle markedsstudier - Interpersonel diskurs - spansk

Kursusindhold

Der opnåes færdigheder i:

 • Mundtligt kommunikere klart, korrekt og utvetydigt på fremmedsproget. 
 • Formidle korrekt til og fra fremmedsproget under iagttagelse af kulturelle forskelle og den sociale og forretningsmæssige kontekst.
 • Yde ad hoc-support om sproglige og kulturelle forhold.
 • Fungere som mødeleder og forhandler på fremmedsproget.
 • Navigere strategisk i forhold til interkulturelle processer og relationer. 
 • Reflektere over egen og andres kommunikation på fremmedsproget.
 • Analysere kulturel diversitet.
 • Håndtere kulturelle modsætningsforhold på interpersonelt og organisatorisk niveau.
 • Vurdere, begrunde og anvende relevante videnskabelige metoder til løsning af konkrete problemer.
 • Arbejde systematisk, målorienteret og strategisk hensigtsmæssigt.
 • Strukturere en argumentation på fremmedsproget. 
Engelsk titel

Intercultural Markets Studies - Interpersonal Discourse - Spanish

Holdundervisning og workshops.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: spansk.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelsestid.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle, dog ikke internetadgang ved forberedelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bemærk! Det er kun muligt at følge kurset, hvis du har et fagelement, der tilsvarer eksamen i Interkulturelle markedsstudiers eksamen (se ovenfor).
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75