Interkulturelle markedsstudier - Marketingstrategi og -planlægning i internationalt perspektiv

Kursusindhold

Der opnåes færdigheder i:

 • Fastlægge organisationens eller virksomhedens marketingvariable konsistent med organisationens/virksomhedens situation.
 • Opstille strategier for markedsføring til forbrugermarkedet og det industrielle marked.
 • Vurdere marketingbeslutninger i lyset af organisationens eller virksomhedens eksterne og interne forhold.
 • Segmentere organisationens eller virksomhedens markeder og identificere dens positionering i forhold til konkurrenter. 
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Marketing Strategy and Planning in an International Perspective

Holdundervisning og forelæsninger.

Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Det anbefales at prøven aflægges som gruppeprøve (max 3 studerende) med individuel bedømmelse, men den kan også aflægges individuelt.
Ved 1 studerende er omfanget 7-10 normalsider.
Ved 2 studerende er omfanget 10-15 normalsider
Ved 3 studerende 15-20 normalsider.

Hver enkelt deltagers bidrag skal være identificeret og kunne bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75