Interkulturelle markedsstudier - Cross-Cultural Management

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Integrere viden om kulturforskelle i organisationers og virksomheders marketing og ledelse.
 • Håndtere kulturel kompleksitet i organisationer, virksomheder og markeder.
 • Identificere kulturforskelle i organisationer, virksomheder og markeder.
 • Forklare baggrunden for kulturforskelle.
 • Kritisk vurdere fordele og ulemper ved organisationskulturelle teorier
Engelsk titel

Intercultural Markets Studies - Cross-Cultural Management

Holdundervisning og forelæsninger.

Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3-5 normalsider
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75