Interkulturelle markedsstudier - Sproglig og kulturel diversitet - spansk AFLYST

Kursusindhold

Der opnåes færdigheder i:

 • Identificere forskelle i sproglige og kulturelle normer. 
 • Analysere og redegøre selvstændigt for kulturelle modsætningsforhold på samfundsniveau. 
 • Analysere kulturforskelle på videnskabeligt grundlag. 
 • Forholde sig reflekteret til interkulturelle problemstillinger. 
 • Agere hensigtsmæssigt i interkulturelle situationer.
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Linguistic and Cultural Diversity – Spanish CANCELLED

Holdundervisning og forelæsninger.

Bemærk at kurset kun kan følges af studerende som er indskrevet på Interkulturelle markedsstudier

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3-5 ns
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75