Interkulturelle markedsstudier - Sproglig og kulturel diversitet - fransk AFLYST

Kursusindhold

Der opnåes færdigheder i:

 • Identificere forskelle i sproglige og kulturelle normer.
 • Analysere og redegøre selvstændigt for kulturelle modsætningsforhold på samfundsniveau.
 • Analysere kulturforskelle på videnskabeligt grundlag.
 • Forholde sig reflekteret til interkulturelle problemstillinger.
 • Agere hensigtsmæssigt i interkulturelle situationer.
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Linguistic and Cultural Diversity – French CANCELLED

Holdundervisning og forelæsninger.

Bemærk! Dette fag kan kun følges af studerende indskrevet på Interkulturelle markedsstudier.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3-5 ns
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75