Interkulturelle markedsstudier - Projektorienteret forløb - udvidet

Kursusindhold

Eksaminanden kan:

• Redegøre for konkrete markedsrelaterede, sproglige og kulturelle problemstillinger i en virksomhed/organisation.

• Gennemskue kommunikationsveje og organisationsformer på en arbejdsplads.

• Analysere forhold på en arbejdsplads ud fra en organisationsteoretisk synsvinkel.

• Reflektere kritisk og selvstændigt over udnyttelsen af den markedsrelaterede, sproglig-kulturelle uddannelse i en konkret erhvervsmæssig sammenhæng.

Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Academic Internship - extended

Gennemførelse af et projektorienteret forløb af mindst 4 måneders varighed og vejledning. Vejledning kan evt. foregå i grupper.

Anbefalet litteratur: Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdag: Organisationsteori (6. Udgave). Handelshøjskolens Forlag, København 2014 samt pensum fra det forberedende kursus i august.

Dertil skal du selv finde relevant litteratur til din eksamensopgave.

Inden du påbegynder et projektorienterede forløb, skal du søge om forhåndsgodkendelse af kontrakt, studieplan og arbejdsbeskrivelse for opholdet. Ansøgning om forhåndsgodkendelse sendes senest d. 15. august.

Læs om hvordan du søger forhåndsgodkendelse her: https:/​/​intranet.ku.dk/​ikm_ka/​uddannelsensforloeb/​projektorienteretforloeb/​Sider/​default.aspx

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 20-25 normalsider
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Hjemmeopgaven består af en rapport på 20-25 normalsider samt et produkt med et omfang tilsvarende mindst 5 normalsider.
Det projektorienterede forløb skal være af en varighed på mindst 4 måneder.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 816
  • Vejledning
  • 3
  • Total
  • 819