IEP; Anatolisk sproghistorie

Kursusindhold

Viden om og forståelse af:

 • de synkrone sproglige forhold omkring et eller flere sprog inden for en af følgende sproggrene: baltoslavisk, anatolisk, germansk, italisk, keltisk, armensk, albansk eller tokharisk,
 • de(t) nævnte sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indo- europæiske grundsprog,
 • hovedtræk i udviklingen frem til de(t) valgte sprogs moderne efterkom-mere i det omfang det er muligt og relevant,
 • sproghistoriske analyseproblemer relateret til de(t) valgte sprog.

 

Færdigheder i at:

 • oversætte og foretage en synkron grammatisk analyse af tekststykker fra de(t) valgte sprog,
 • vurdere og analysere de(t) valgte sprogs historie og rekonstruere det in-doeuropæiske udgangspunkt,
 • vælge og anvende de passende videnskabelige metoder til afklaring af sproghistoriske analyseproblemer,
 • formidle den erhvervede viden med anvendelse af den korrekte termino-logi,
 • begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og frem-gangsmåder.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed,
 • tilegne sig lydlige og grammatiske systemer selvstændigt, hurtigt og ef-fektivt,
 • søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseproblemer.
Engelsk titel

Elective Indo-European Language

Uddannelse

Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
KA 2018-ordningen (Lingvistik): Bunden mundtlig prøve
KA 2015-ordningen (Indoeuropæisk): Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Ekskursioner
 • 146,5
 • Total
 • 412,5