HIS 76. Projektorienteret akademisk forløb

Kursusindhold

Modul 3: Projektorienteret akademisk forløb
Projektorienteret akademisk forløb
Et projektorienteret akademisk forløb består som udgangspunkt af 4 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Praktikforløbet skal munde ud i et produkt efter 4 måneder – fx en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse (en projektbeskrivelse) skal vedlægges kontrakten.

Den studerende har en af fagets faste undervisere tilknyttet som vejleder. Vejlederen skal også underskrive praktikkontrakten. Hvis den studerende har behov for assistance i den forbindelse, kan koordinator Benedicte Fonnesbech-Wulff kontaktes.

Hvis et praktikforløb skal vare længere end 4 måneder, efter ønske fra praktikstedet, skal der søges dispensation til dette ved studienævnet ved SaxoInstituttet.

Se skabelon for kontrakt i afsnittet "Tilmelding".

Engelsk titel

HIS 76. Projektorienteret akademisk forløb

Uddannelse

Historie
Modul 3:
Projektorienteret akademisk forløb (HHIK03761E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Total
  • 0