AFLYST - HIS 77. Tro i den tidlig moderne tid

Kursusindhold

AFLYST - AFLYST - AFLYST

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat
Tro i den tidlig moderne tid
Det siges tit, at alle troede i den tidlig moderne tid. Fok troede på gud, liv efter døden, mirakler, engle, djævelen og andre overnaturlige skikkelser, og naturligvis troede de også på magi og hekseri. Det gjorde mennesker i middelalderen og det gjorde de ligeledes efter reformationen – på trods af et muligvis forandret syn på magi, mirakler og det overnaturlige i det helle taget. Ateisme, påstod Annales-skolens store franske historiker Lucien Febvre, var umulig i 1500-tallet. Kulturelt og kognitivt, kunne man ikke forestille sig en verden uden gud. Opgøret med alt det man troede på – gud, kirke og doktrinen – begyndte først med oplysningstiden, nærmere betegnet i slutning af 1600-tallet.

Denne opfattelse er stort set rigtigt, bortset fra at ikke alle nødvendigvis troede; dem der troede, troede ikke nødvendigvis på alt det, der blev dikteret oppefra; og vigtigst, selve betydningen af troen var ikke nødvendigvis lig med det, som vi i dag forstår ved tro. Hvad betød egentlig tro i 1500- og 1600-tallet og hvordan troede man dengang? Kunne man lade være med at tro? Var man fri til selv at bestemme?

Hensigten med dette kursus er at undersøge den religiøse tro i den tidlig moderne tid, en tid hvor kristendommen, kirken og den individuelle tilknytning til religion var under forandring. Vi tager udgangspunkt i den sene middelalder, men fokuserer på reformationen og de følgende århundrede. I håb om at få en overordnet forståelse af problematikken, undersøger kurset fire aspekter af temaet: troen i reformationen og i konfessionsdannelsen; mirakler og det overnaturlige; teisme og ateisme; og til sidst, religion, tvang og frihed.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise en grundlæggende forståelse af troens betydning i det tidlig moderne samfund
• være i stand til at læse og analysere tekster fra perioden, der behandler spørgsmålet om religion og tro
• beherske den mundtlige fremstillingsforms væsentligste elementer

Engelsk titel

AFLYST - HIS 77. Tro i den tidlig moderne tid

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T4: Historisk tilvalgsområde (HHIB10501E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5